Referanser

 

Referanse

Type

Bildelink

 Omfang

 Kommentar

  Aker Solutions Fornebu Prosjekt se bilder 1250 arbeidsplasser 2012
  Aker Solutions Stavanger Prosjekt   2200 arbeidsplasser 2012
  Aker Solutions Trondheim Prosjekt   250 arbeidsplasser 2013
  Aker Solutions Kristiansund Prosjekt   205 arbeidsplasser 2013
  Arcus Prosjekt se bilder 175 arbeidsplasser 2012
  Asker og Bærum politi  Prosjekt   245 arbeidsplasser 2009
  Eventyrhuset Bø i Vesterålen Prosjekt se bilder   2013
  Finanstilsynet Prosjekt      
  FMC Rammavtale      
  Gyldendal Forlag Prosjekt se bilder    
  Haugesunds Avis Prosjekt se bilder 100 arbeidsplasser  
  Haukland Sykehus Rammeavtale      
  Hurum Kommune Prosjekt se bilder 50 arbeidsplasser 2013
  IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektivet Prosjekt    135 arbeidsplasser 2009
  KLP Prosjekt      
  Kongsberg Defence & Aerospace Prosjekt   110 arbeidsplasser 2008
  Kripos Prosjekt      
  Manpower Prosjekt se bilder    
  Miele Prosjekt se bilder   2012
  NHO Prosjekt      
  Nordland Fylkeskommune Rammeavtale     2013
  Norges Bank Prosjekt     2009 - 2013
  Norsk Medisinal Depot Prosjekt se bilder 130 arbeidsplasser 2011
  NRK Rammeavtale     2012
  NVE Norges Vassdrags- og Energidirektorat Prosjekt se bilder 450 arbeidsplasser 2011
  Oslo Kommune, Helse og velferd Rammeavtale      
  Oslo Kommune, Kulturetaten Rammeavtale      
  Oslo Politidistrikt Rammeavtale      
  Politet Rammeavtale     2012
  Post i Butikk - Posten Norge Prosjekt  

1242 destinasjoner (1.generasjon) 

710 utskiftninger fra 2003 (2.generasjon)

2001 - 2014
  Sogn og Fjordane Fylkeskommune Rammeavtale se bilder   2012
  Skagerak Energi Prosjekt se bilder 270 arbeidsplasser 2012
  Skatt Øst Prosjekt      
  Statens Kartverk Rammeavtale     2011
  St. Olavs Hospital Prosjekt      
  Teknologisk Institutt Prosjekt      
  Toll- og avgiftsdirektoratet Rammeavtale      
  Visma Prosjekt      
  Kongsberggruppen   se bilder